Зміст завдань блоку НМТ з фізики буде відповідати чинній програмі ЗНО з фізики.

Завдання охоплюватимуть 5 тематичних блоків:

 • «Механіка»;
 • «Молекулярна фізика та термодинаміка»;
 • «Електродинаміка»;
 • «Коливання і хвилі. Оптика»;
 • «Елементи теорії відносності. Квантова фізика»

Усього в блоці НМТ з фізики буде 20 завдань, з-поміж яких:

 • 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
 • 2 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»);
 • 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю

Завдання з фізики буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, по 2 бали за кожну правильну коротку відповідь.

Отже, за виконання завдань блоку НМТ з фізики можна отримати від 0 до 32 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) ви знатимете після виконання блоків НМТ. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100-200 балів. Для отримання позитивного результату тестування з фізики за шкалою 100–200 балів вступнику необхідно буде набрати не менше 4 тестових балів. 


Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною програмою з фізики, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного тренування доречно використовувати:

 • шкільні підручники, посібники для підготовки до тестування;
 • тести ЗНО-ОНЛАЙН з фізики за минулі роки;
 • завдання з фізики, згруповані за певними темами, які відповідають темам, передбаченим програмою;
 • коментарі-пояснення до тестів з фізики минулих років, які надані провідними фахівцями з підготовки до тестування.

Така підготовка допоможе не лише якісно повторити теми з фізики, передбачені програмою, чи відпрацювати найбільш проблемні розділи, а також призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників.