Зміст завдань блоку НМТ з біології буде відповідати чинній програмі ЗНО з біології.

Завдання охоплюватимуть 5 розділів, вивчення яких передбачено в шкільному курсі з біології:

 • «Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації»;
 • «Закономірності спадковості і мінливості»;
 • «Біорізноманіття»;
 • «Організм людини як біологічна система»;
 • «Основи екології і еволюційного вчення».


Усього в блоці НМТ з біології буде 30 завдань, з-поміж яких:

 • 24 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
 • 2 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»);
 • 2 завдання з вибором 3 відповідей із 3 груп запропонованих варіантів.


Завдання з біології буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, від 0 до 3 балів за кожен правильно вказаний варіант відповіді з трьох можливих.

Отже, за виконання завдань блоку НМТ з біології можна отримати від 0 до 46 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) ви знатимете після виконання блоків НМТ. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100-200 балів. Для отримання позитивного результату тестування з біології за шкалою 100–200 балів вступнику необхідно буде набрати не менше 5 тестових балів. 


Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною програмою з біології, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного тренування доречно використовувати:

 • шкільні підручники, посібники для підготовки до тестування;
 • тести ЗНО-ОНЛАЙН з біології за минулі роки;
 • завдання з біології, згруповані за певними темами, які відповідають темам, передбаченим програмою;
 • коментарі-пояснення до тестів з біології минулих років, які надані провідними фахівцями з підготовки до тестування.

Така підготовка допоможе не лише якісно повторити теми з біології, передбачені програмою, чи відпрацювати найбільш проблемні розділи, а також призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників.